Doelstellingen

Citaat oprichtingstatuten BS. 25/01/1995
Alle personen verenigen die een militair of burgervoertuig, met eventuele aanhorigheden, of ander gelijkaardig en/of hierbij aansluitend materieel bezitten, leasen, huren of onder gelijk welke vorm het genot ervan hebben, of er belangstelling voor vertonen; organiseren, beoefenen, en steunen van culturele, sportieve, sociale en humanitaire activiteiten en manifestaties, kampen, individuele rondritten in groepsverband, en alles wat met de hiervoor genoemde activiteiten verband kan houden; de leden de mogelijkheden geven al deze activiteiten uit te voeren door onderling contact, hulp en bijstand op alle mogelijke gebieden.