Inschrijven

Inschrijving: Roadbook

joma medical

Alvorens in te schrijven dient men onderstaande tekst te lezen en goed te keuren.

Elke deelnemer aan de Roadbook is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen voertuig, dient in orde te zijn met inschrijving, keuring en verzekering.

Voertuigen +3.5t zijn niet toegelaten.

Het bestuur HELM is niet verantwoordelijk voor opgelopen schade omwille van het slepen of trekken van het voertuig tijdens de rit.

Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de schade aangebracht aan derden, waaronder schade aangebracht aan bermen, voortuinen of opritten door het niet volgen van het opgegeven traject.

Elk deelnemend voertuig zal voor vertrek gecontroleerd worden op volgende zaken:

  • Degelijke ruwe trek banden
  • Goed zichtbaar en correct gemonteerd sleepoog
  • Degelijk treklint
  • Geen olie lekkage voertuig
  • Correct ge├»nstalleerde uitlaat (let op Decibels!)